08.01.2020

Rozpoczęcie wykopu.

Rozpoczęcie wykopu.

Etap końcowy wykonywania ścian szczelinowych. Rozpoczęcie prac ziemnych – wykopu 12,5 metra poniżej gruntu.

Nasi eksperci

WIOLETTA SOKOŁOWSKA